Nowoczesna diagnostyka raka gruczołu krokowego

Badanie mpMRI i biopsja fuzyjna
Wszystko w MCD Voxel

Skierowania

Badanie mpMR jest badaniem obrazowym wykonywanym w rezonansie magnetycznym, w poszukiwaniu schorzeń w obrębie stercza, a szczególnie raka. Poprzez ocenę typowych cech tych schorzeń widocznych w różnych rodzajów obrazów o różnych parametrach (T1 i T2 zależnych, obrazów dyfuzyjnych, map ADC, obrazów ze wzmocnieniem kontrastowym – stąd nazwa mpMR – multiparametryczny rezonans magnetyczny) zwiększa się szansę wykrycia zmian.

2015 r. Europejskie Towarzystwo Urologiczne zmieniło wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia biopsji prostaty. Rekomenduje się aby każda powtórna biopsja gruczołu krokowego przeprowadzana była w oparciu o badanie mpMRI i stwierdzone w nim nieprawidłowości. Wraz z rozwojem metody i poprawą uwarunkowań ekonomicznych należy się spodziewać, że również biopsje pierwszorazowe będą wykonywane w ten sposób.

Pracownia firmy Voxel jest pierwszą w Polsce pracownią, która w jednym ośrodku łączy obrazowanie MR z badaniem histopatologicznym na podstawie fuzji obrazów w MR/USG.

W ośrodku pracuje zespół z najdłuższym doświadczaniem fuzji obrazów MR/USG w Polsce zespół ściśle współpracujących ze sobą radiologów i urologów, którzy wspólnie wykonali i weryfikowali w biopsji ponad 1500 badań mpMR.

Publikacje zespołu MCD Voxel

Sosnowski R, Zagrodzka M, Borkowski T. The limitations of multiparametric magnetic resonance imaging also must be borne in mind. Cent European J Urol. 2016;69(1):22-3. doi: 10.5173/ceju.2016.e113. Epub 2016 Mar 18.

Zagrodzka M, Brzeziński J, Lichtarski M,; „Nowoczesna diagnostyka gruczołu krokowego”: Medycyna po Dyplomie; Luty 2016

Lewicki A, Szempliński S, Zagrodzka M, Lorenc T,: „Jak poprawić wyniki biopsji stercza? Zastosowanie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego oraz fuzji obrazów MRI i TRUS”: Przegląd Urologiczny 2017/1 (101)

Zagrodzka M, Brzeziński J, Herman-Sucharska I,; „Nie wszystko złoto, co się świeci – o ograniczeniach aparatów MR 3T w diagnostyce raka gruczołu krokowego”; Przegląd Urologiczny 2017/4 (104)

 

Skierowania