Zespół MCD Voxel w Warszawie

Umów się na badanie

Zespół MCD Voxel w Warszawie

W ośrodku pracuje zespół z najdłuższym doświadczniem fuzji obrazów MR/USG w Polsce zespół ściśle współpracujących ze sobą radiologów i urologów, którzy wspólnie wykonali i weryfikowali w biopsji ponad 1500 badań mpMR.

 

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

lekarz specjalista radiolog, kierownik ośrodka MCD Voxel w Warszawie

Studia medyczne rozpoczęła na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie w 1996 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim, otrzymując tytuł lekarza medycyny.

W roku 1999 uzyskała I, a w 2003 II stopień specjalizacji w dziedzinie radiologii.

Po obronie z wynikiem celującym pracy doktorskiej poświęconej badaniom układu krążenia w tomografii komputerowej, w roku 2004 otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Doktorat, wykonany w ramach grantu fundowanego przez Komitet Badań Naukowych (KBN), był pierwszą na świecie oceną dostępu naczyniowego metodą TK u pacjentów w programie hemodializ.

Od roku 2008 jest absolwentką Podyplomowych Studiów Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej (SGH).

W roku 1998 podjęła pracę w Zakładzie Radiologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON (obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego) w Warszawie. W roku 2004 uzyskała tytuł adiunkta WIM. W tym czasie kierowała pierwszą w Polsce pracownią Tomografii 64-rzędowej, szkoląc w tym zakresie licznych lekarzy z wielu krajów EU oraz ośrodków NATO.

W latach 2006-2015 kierowała pionami Diagnostyki Obrazowej w firmach medycznych Allenort, Enelmed, Affidea (wcześniej Euromedic).

Od roku 2016 pani doktor Magdalena Zagrodzka kieruje Centrum Diagnostycznym TK i MR firmy Voxel w Warszawie oraz działalnością na polu nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia i badań gruczołu krokowego w ramach firmy Voxel na terenie całego kraju.

Jest autorką ponad 200 prac opublikowanych w medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą, oraz ponad 50 wystąpień na międzynarodowych kongresach medycznych – szeroka lista publikacji znajduje się na stronie zagrodzka.edu.pl.

Od kilkunastu lat jest członkinią Komitetów Naukowych Kardiologii po Dyplomie i Medycyny po Dyplomie oraz redaktorką działów poświęconych diagnostyce obrazowej w tych periodykach.

Od roku 2018 rozpoczęła prowadzenie działu Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny w Przeglądzie Urologicznym.

Sebastian Niezgoda

mgr pielęgniarstwa, pielęgniarstwo ratunkowe oraz anestezjologiczne i intensywnej opieki

Liceum medyczne pielęgniarstwa ukończył w 1992 roku. Licencjat z pielęgniarstwa uzyskał w roku 2012 a tytuł magistra pielęgniarstwa w roku 2016.

Od roku 2006 jest dyplomowanym specjalistą pielęgniarstwa ratunkowego.

Pan Sebastian ukończył liczne doskonalące kursy specjalistyczne, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego, a także kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, oraz wiele takich kursów prowadził jako wykładowca i instruktor. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej nadającej tytuł ratownika.

W latach 2013-1015 pełnił rolę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Obecnie jest aktywnym uczestnikiem państwowego systemu ratownictwa medycznego w zespołach specjalistycznych i kierownikiem podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w placówkach służby zdrowia na terenie województwa mazowieckiego.

Od roku 2016 jest wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej.

Jest członkiem rzeczywistym:

  • Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
  • Polskiej Rady Resuscytacji
  • Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego