Zespół MCD Voxel w Warszawie

Umów się na badanie

Zespół MCD Voxel w Warszawie

W ośrodku pracuje zespół z najdłuższym doświadczniem fuzji obrazów MR/USG w Polsce zespół ściśle współpracujących ze sobą radiologów i urologów, którzy wspólnie wykonali i weryfikowali w biopsji ponad 1500 badań mpMR.

 

Sebastian Niezgoda

mgr pielęgniarstwa, pielęgniarstwo ratunkowe oraz anestezjologiczne i intensywnej opieki

Liceum medyczne pielęgniarstwa ukończył w 1992 roku. Licencjat z pielęgniarstwa uzyskał w roku 2012 a tytuł magistra pielęgniarstwa w roku 2016.

Od roku 2006 jest dyplomowanym specjalistą pielęgniarstwa ratunkowego.

Pan Sebastian ukończył liczne doskonalące kursy specjalistyczne, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego, a także kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, oraz wiele takich kursów prowadził jako wykładowca i instruktor. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej nadającej tytuł ratownika.

W latach 2013-1015 pełnił rolę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Obecnie jest aktywnym uczestnikiem państwowego systemu ratownictwa medycznego w zespołach specjalistycznych i kierownikiem podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w placówkach służby zdrowia na terenie województwa mazowieckiego.

Od roku 2016 jest wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej.

Jest członkiem rzeczywistym:

  • Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
  • Polskiej Rady Resuscytacji
  • Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego