Rezonans Magnetyczny Gruczołu Krokowego

Informacje o badaniu
Wszystko co powinieneś wiedzieć

Umów się na badanie

Badanie mpMR jest badaniem obrazowym wykonywanym w rezonansie magnetycznym, w poszukiwaniu schorzeń w obrębie stercza, a szczególnie raka. Poprzez ocenę typowych cech tych schorzeń widocznych w różnych rodzajów obrazów o różnych parametrach (T1 i T2 zależnych, obrazów dyfuzyjnych, map ADC, obrazów ze wzmocnieniem kontrastowym – stąd nazwa mpMR – multiparametryczny rezonans magnetyczny) zwiększa się szansę wykrycia zmian.

Zalety badania mpMR stercza

Badanie mpMR stercza umożliwia:

– określenie lokalizacji guza lub guzów,

– określenie zakresu objętości guza/guzów,

– ocenę ewentualnego przekroczenia granicy torebki stercza,

– ocenę stopnia zaawansowania nowotworu (staging),

– określenie cech złośliwości guza, co ma krytyczne znaczenie przy precyzyjnym planowaniu biopsji.

Kiedy należy wykonać badanie mpMR gruczołu krokowego?

Najczęstszymi wskazaniami do wykonania badania mpMR gruczołu krokowego są:

1.     Stan po ujemnej biopsji tradycyjnej (mappingowej) gruczołu krokowego u pacjenta z podwyższonym ryzykiem raka gruczołu krokowego (wzrost PSA, obciążający wywiad rodzinny).

2.     Stan po wielu ujemnych biopsjach gruczołu krokowego przy wysokim ryzyku raka gruczołu krokowego.

3.     Osoby z rozpoznanym rakiem prostaty w celu określenia stopnia zaawansowania regionalnego (np. przekraczanie granic narządu, zajęcie węzłów chłonnych).

4.     Pacjenci po leczeniu, u których stwierdzono wznowę biochemiczną (ponowny wzrost stężenia PSA w surowicy).

Kiedy warto wykonać badanie mpMR gruczołu krokowego?

Warto rozważyć wykonanie badania mpMR również:

  1. Przed pierwszą biopsją gruczołu krokowego celem potwierdzenia ewentualnej obecności zmiany złośliwej oraz precyzyjnego określenia jej lokalizacji.
  2. W przypadku różnicowania zmian zapalnych i nowotworowych u pacjentów z niejasnym obrazem klinicznym (wahania poziomu PSA).
  3. U pacjentów w tzw. aktywnej kontroli z granicznym lub niejednoznacznym wynikiem biopsji.

Przebieg badania mpMR

Badanie mpMR stercza jest badaniem całkowicie bezbolesnym. Jedyną niedogodnością jest wkłucie dożylne (założenie venflonu) do żyły w zgięciu łokciowym. Samo badanie odbywa się w aparacie MR w pozycji leżącej na plecach. Jakość uzyskanych obrazów jest wrażliwa na zakłócenia ruchowe, dlatego bardzo ważne jest, aby pacjent przebywał w bezruchu w czasie badania trwającego 45-60 minut. W trakcie badania, dożylnie podawana jest niewielka objętość (zwykle 10-20 ml) specjalnej substancji (paramagnetycznego środka kontrastowego) poprawiającej widoczność ewentualnych zmian.

Uzyskane w ten sposób obrazy są następnie oceniane przez lekarza radiologa, który na sporządzonym trójwymiarowym modelu stercza zaznacza obszary o nietypowym charakterze lub podejrzane o obecność procesu nowotworowego. Służą one potem urologowi do połączenia – fuzji – z obrazami USG i wyznaczenia miejsc z których będą pobierane wycinki w czasie biopsji fuzyjnej mpMR/USG.

Jak przygotować się do badania mpMR?

Przed badaniem mpMR zalecane jest unikanie czynników mogących nasilić ruchy perystaltyczne jelit, czyli powstrzymanie się od palenia, spożycia kawy czy posiłku na dwie godziny przed planowanym badaniem.

Ponadto, w celu ograniczenia zalegania gazu w jelitach należy zastosować odpowiedni środek na przykład Espumisan (zalecana dawka to 2 kapsułki, 3 razy na dobę w dzień poprzedzający badanie, oraz 2 kapsułki produktu rano, na czczo, w dniu badania).

Dlaczego badanie mpMR jest tak ważne?

Badanie mpMR jest tak ważne, ponieważ jedynie w oparciu o potwierdzenie obecności raka stercza w badaniu histopatologicznym można szybko wdrożyć odpowiadanie leczenie. Nieskuteczna biopsja jest istotnym problemem dla wielu pacjentów z podejrzeniem raka gruczołu krokowego.

Rak prostaty często ma średnicę nie większą niż 5mm. Dlatego też, nakłucie tak małego ogniska nowotworowego w trakcie biopsji mapingowej (tradycyjnej) jest mało prawdopodobne. Skuteczność takich biopsji ocenia się według różnych autorów na poziomie 25-40%. Według rekomendacji PTU pacjent już po pierwszej nieudanej biopsji kwalifikuje się do badania mpMR gruczołu krokowego.

Kiedy trzeba wykonać biopsję po badaniu mpMR?

Biopsję należy wykonać, gdy w badaniu mpMR stwierdzone są zmiany sugerujące ponadprzeciętne prawdopodobieństwo wystąpienia raka stercza, oceniane według wytycznych PI-RADS – wartości Pi-RADS 4-5. W przypadku wyniku PI-RADS 3 obraz jest niejednoznaczny, najczęściej weryfikowany w biopsji.

Więcej na temat biopsji fuzyjnej dowiesz się tutaj.

Zadbaj o swoje zdrowie

Umów się na badanie